วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

math-prathom3-lesson13-test

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การ บวก ลบ คูณ หาร ระคน


Download เป็น PDF File                   เฉลย

Download เป็น PDF File                   เฉลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น