วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น