วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10


Download เป็น PDF File                  เฉลย

Download เป็น PDF File                  เฉลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น