วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

math-p3-lesson6-test

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 การวัดความยาวและอุณหภูมิ - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                        เฉลย

Download เป็น PDF File                        เฉลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น