วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ (เฉลย)คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ


คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 111 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 111 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด (เฉลย)คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด


คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบทดสอบ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบฝึกหัด (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบฝึกหัด (เฉลย)
คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบฝึกหัด

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 เวลา - แบบฝึกหัด

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 เงิน - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 เงิน - แบบทดสอบ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 เงิน - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 เงิน - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 เงิน - แบบฝึกหัด (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 เงิน - แบบฝึกหัด (เฉลย)