วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

***วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)***

***วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์ 
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น