วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

***วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

***วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินปละปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น