วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

 • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
 • บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
 • บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
 • บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 100
 • บทที่ 5 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • บทที่ 6 แบบรูปและวามสัมพัน
 • บทที่ 7 การวัดความยาว
 • บทที่ 8 การชั่ง
 • บทที่ 9 การตวง
 • บทที่ 10 เวลา
 • บทที่ 11 เงิน
 • บทที่ 12 การบวกลบระคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น