วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุ และสมบัติของวัสดุ - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

วิทยาศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 4) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุ และสมบัติของวัสดุ - แบบทดสอบท้ายบทเรียน

Download เป็น PDF File                        เฉลย

Download เป็น PDF File                        เฉลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น