วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้า - (4) แม่เหล็กไฟฟ้า - แบบทดสอบ

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้า - (4) แม่เหล็กไฟฟ้า - แบบทดสอบ 


Download เป็น PDF File                         เฉลย

Download เป็น PDF File                         เฉลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น