วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบสังคม ป.5 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (เฉลย)

ข้อสอบสังคม ป.5 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (เฉลย)

ข้อสอบสังคม ป.5 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ข้อสอบสังคม ป.5 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม


Download เป็น PDF File                       เฉลย
Download เป็น PDF File                       เฉลย

***ข้อสอบ ป.4 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)***

***ข้อสอบ ป.4 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)***

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - (เฉลย)

ข้อสอบสังคม ป.4 - (ชุดที่ 2) - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ - (เฉลย)