วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • **แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • **แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น