วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง - การจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง - แบบทดสอบ

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง - การจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง - แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น