วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง - การสะท้อนของแสงที่กระทบวัตถุ - แบบทดสอบ (เฉลย)

วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสง - การสะท้อนของแสงที่กระทบวัตถุ - แบบทดสอบ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น