วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

***การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6 (ชุดที่ 1)***

***การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง งานประดิษฐ์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และอาชีพ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • **แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • **แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น