วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

***การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง งานประดิษฐ์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานธุรกิจ และอาชีพ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น