วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

***ศิลป ดนตรี และนาฎศิลป์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

***ศิลป ดนตรี และนาฎศิลป์ ป.6 (ชุดที่ 1)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์ 
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น