วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 


Download เป็น PDF File                        เฉลย








Download เป็น PDF File                        เฉลย





ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น