วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณิตศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น - แบบทดสอบ 



















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น