วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***สังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) ***

***สังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1) ***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนะรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น