วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

***วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 น้ำและอากาศ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัวเรา
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานไฟฟ้า
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ท้องฟ้า
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
***แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
***แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น