วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

*** ประถม 4 (ชุดที่ 1) - 8 กลุ่มสาระวิชา***

*** ประถม 4 (ชุดที่ 1) - 8 กลุ่มสาระวิชา***

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • แนวข้อสอบปลายภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น