วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***คณิตศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***

***คณิตศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***


 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มุม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เส้นขนาน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสามเหลี่ยม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปวงกลม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปเรขาคณิต และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • *แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ตอนที่ 1 ทักษะทางคณิตศาสตร์
 • *แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
 • *แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
 • *แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 1 ทักษะทางคณิตศาสตร์
 • *แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
 • *แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น