วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

***คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)***
 • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 • บทที่ 2 การบวกและการลบ
 • บทที่ 3 รูปเรขาคณิต
 • บทที่ 4 การคูณ
 • บทที่ 5 การหาร
 • บทที่ 6 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
 • บทที่ 7 การวัดความยาว
 • บทที่ 8 การชั่ง
 • บทที่ 9 การตวง
 • บทที่ 10 พื้นที่
 • บทที่ 11 เงิน
 • บทที่ 12 เศษส่วน
 • บทที่ 13 เวลา
 • บทที่ 14 ทศนิยม
 • บทที่ 15 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 - เทอม1 - ชุดที่ 1 - ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 - เทอม 1 - ชุดที่ 2 - ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 - เทอม 2 - ชุดที่ 1 - ทักษะในการคิดคำนวณ
 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 - เทอม 2 - ชุดที่ 2 - ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียน คณิตศาสตร์ ป.4 - เทอม 2 - ชุดที่ 3 - ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น