วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3 (ชุดที่ 1)***

***การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3 (ชุดที่ 1)***


 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานเกษตร
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่าง งานประดิษฐ์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น