วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

kannganp2-lesson5-test-key

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีสาสนเทศ - แบบทดสอบ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น