วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน*** • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดความยาว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การชั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การคูณ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เงิน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การหาร
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตวง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น