วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

 ***สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเสร้างเสริมสุขภาพ
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
***แนวข้อสอบปลายภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น