วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

***วิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)***

***วิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  • สรุปเนื้อหา
  • ใบงาน
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัว
  • สรุปเนื้อหา
  • ใบงาน
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา
  • สรุปเนื้อหา
  • ใบงาน
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่น ของใช้
  • สรุปเนื้อหา
  • ใบงาน
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท้องฟ้า และดวงดาว
  • สรุปเนื้อหา
  • ใบงาน
  • แบบทดสอบ
***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (100 ข้อ - รวมทุกหน่วยการเรียนรู้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น