วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

***สังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***


***สังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศึลธรรม จริยธรรม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
***แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น