วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

***ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)***

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2  - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

Download เป็น PDF File                     เฉลยคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 1 ทักษะการคิดคำนวณ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 1 ทักษะการคิดคำนวณ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 1 ทักษะการคิดคำนวณ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 - ตอนที่ 1 ทักษะการคิดคำนวณ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (เฉลย)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 3 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1- ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1- ตอนที่ 2 ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 1 ทักษะในการคิดคำนวน (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 1 ทักษะในการคิดคำนวน (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 1 ทักษะในการคิดคำนวน

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - ตอนที่ 1 ทักษะในการคิดคำนวน


***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบ)***

***คู่มือเตรียมสอบ ป.1 - วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อสอบ)***


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 การบวกลบระคน - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 การบวกลบระคน - แบบทดสอบ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 การบวกลบระคน - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 การบวกลบระคน - แบบทดสอบ


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 - แบบทดสอบ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 - แบบทดสอบDownload เป็น PDF File                         เฉลย
คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 เวลา - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 เวลา - แบบทดสอบ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 เวลา - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 เวลา - แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต - แบบทดสอบ (เฉลย)Download เป็น PDF File

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต - แบบทดสอบ


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100 - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100 - แบบทดสอบ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100 - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100 - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 9 การตวง - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1) - บทที่ 9 การตวง - แบบทดสอบ (เฉลย)