วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

***สุขศึกษา ป.4***

***สุขศึกษา ป.4***

สุขศึกษา ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน (เฉลย)

สุขศึกษา ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน (เฉลย)


สุขศึกษา ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

สุขศึกษา ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

สุขศึกษา ป.4 (สรุปสาระสำคัญ)


สุขศึกษา ป.4 (สรุปสาระสำคัญ)


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

***หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - 2 ****

***หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - 2 ***

หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 (เฉลย)

หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 (เฉลย)


หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (เฉลย)

หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1  (เฉลย)
หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

หลักภาษาไทย ป.4 - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 


Download เป็น PDF File                        เฉลย


Download เป็น PDF File                        เฉลยวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

***ภาษาไทย ป.4 - หลักภาษา***

***ภาษาไทย ป.4 - หลักภาษา***
***แบบฝึกหัด - ภาษาไทย ป.4 - หลักภาษา***

***แบบฝึกหัด - ภาษาไทย ป.4 - หลักภาษา***

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 14 สำนวนไทย - แบบฝึกหัด (เฉลย)

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 14 สำนวนไทย - แบบฝึกหัด (เฉลย)


หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 14 สำนวนไทย - แบบฝึกหัด

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 14 สำนวนไทย - แบบฝึกหัด


Download เป็น PDF File                       เฉลย


Download เป็น PDF File                       เฉลย

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 13 เครื่องหมายการเขียน - แบบฝึกหัด (เฉลย)

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 13 เครื่องหมายการเขียน - แบบฝึกหัด (เฉลย)หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 13 เครื่องหมายการเขียน - แบบฝึกหัด

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 13 เครื่องหมายการเขียน - แบบฝึกหัดหลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 12 คำ บัน และ บรร - แบบฝึกหัด (เฉลย)

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 12 คำ บัน และ บรร - แบบฝึกหัด (เฉลย)


หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 12 คำ บัน และ บรร - แบบฝึกหัด

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 12 คำ บัน และ บรร - แบบฝึกหัด


หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 12 คำ บัน และ บรร

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 12 คำ บัน และ บรรวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 11 คำ รร (ร หัน) - แบบฝึกหัด (เฉลย)

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 11 คำ รร (ร หัน) - แบบฝึกหัด (เฉลย)


หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 11 คำ รร (ร หัน) - แบบฝึกหัด

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 11 คำ รร (ร หัน) - แบบฝึกหัด


Download เป็น PDF File                  เฉลย
Download เป็น PDF File                  เฉลย

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 11 คำ รร (ร หัน)

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 11 คำ รร (ร หัน)


หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 10 การประวิสรรชนีย์ - แบบฝึกหัด (เฉลย)

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 10 การประวิสรรชนีย์ - แบบฝึกหัด (เฉลย)หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 10 การประวิสรรชนีย์ - แบบฝึกหัด

หลักภาษาไทย ป.4 - บทที่ 10 การประวิสรรชนีย์ - แบบฝึกหัด