วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

***แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) ***

***แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) ***

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

Download เป็น PDF File                    เฉลย


Download เป็น PDF File                    เฉลย

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 ทศนิยม (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 ทศนิยม (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 ทศนิยม

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 12 ทศนิยม


แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 เวลา (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 เวลา (เฉลย)แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 เวลา

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 11 เวลาแบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 เศษส่วน (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 เศษส่วน (เฉลย)แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 เศษส่วน

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 10 เศษส่วน
แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เงิน (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เงิน (เฉลย)แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เงิน

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 9 เงิน


แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 พื้นที่ (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 พื้นที่ (เฉลย)


แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 พื้นที่

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 พื้นที่
แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 การวัด (เฉลย)

 แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 การวัด (เฉลย)แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 การวัด

 แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 การวัด

Download เป็น PDF File                 เฉลย

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง


แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 การหาร (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 การหาร (เฉลย)


แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 การหาร

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 การหาร
แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 การคูณ (เฉลย)

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 การคูณ (เฉลย)


แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 การคูณ

แบบฝึกหัด - คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 การคูณ