วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา - แบบทดสอบ


ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา - แบบทดสอบ

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนาภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์ - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์ - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์ - แบบทดสอบ

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์ - แบบทดสอบ


ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์

ภาษาไทย ป.6 - ภาษาพาที (ชุดที่ 1) - บทที่ 1 จากผาแต้ม ... สู่อียิปต์

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

***ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1)***

***ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1)***

ภาษาพาที
 • บทที่ 1 สายน้ำ สายชีวิต
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 ครอบครัวพอเพียง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 คนละไม้ คนละมือ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 ภัยเงียบ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ประชาธิปไตยใบกลาง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 ร่วมแรง ร่วมใจ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 10 ชีวิตมีค่า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 15 แรงกระทบ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
วรรณคดีลำนำ
 • บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ
 • บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
  • สาระสำคัญ และเนื้อเรื่องย่อ
  • แบบทดสอบ

***ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1) - แบบทดสอบ***

***ภาษาไทย ป.5 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่1) - แบบทดสอบ***

ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี - แบบทดสอบ - เฉลย


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี - แบบทดสอบ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน - แบบทดสอบ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด - แบบทดสอบ - เฉลย


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด - แบบทดสอบ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด


ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน - แบบทดสอบ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                      (เฉลย)Download เป็น PDF File                      (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 คนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 5 คนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ - แบบทดสอบ - เฉลย

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ - แบบทดสอบ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                         (เฉลย)

Download เป็น PDF File                         (เฉลย)

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ

ภาษาไทย ป.5 - วรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1) - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ