วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.4 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น