วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

***ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนศิลป์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรี
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น