วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ภาษาไทย ป.4 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น (หลักภาษา - มาตราตัวสะกด , คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ , การอ่านคำที่ใช้ไม้ยมก)

ภาษาไทย ป.4 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น (หลักภาษา - มาตราตัวสะกด , คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ , การอ่านคำที่ใช้ไม้ยมก)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น