วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ภาษาไทย ป.4 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน (หลักภาษา - คำที่ออกเสียง ไอ ในภาษาไทย , คำที่มี ฤ ฤา , การพูด)

ภาษาไทย ป.4 (ชุดที่ 1) - ภาษาพาที - บทที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน (หลักภาษา - คำที่ออกเสียง ไอ ในภาษาไทย , คำที่มี ฤ ฤา , การพูด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น