วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์ - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 2) - ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (เฉลย)

ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 - วิชาคณิตศาสตร์ - ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ชุดที่ 2) - ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (เฉลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น