วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP5-Book7-1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 7-1 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ (ไม่มีการทด)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น