วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP5-Book6-6

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 6-6 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น