วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP5-Book6-1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 6-1 การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น