วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP5-Book5-5

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 5-5 การลบจำนวนด้วยทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (มีการกระจาย)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น