วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP5-Book4-1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6 เล่ม 4-1 การบวกจำนวนนับกับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง (ไม่มีการทด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น