วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP5-Book2-3

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 2-3 การหารที่ตัวตั้งมีหลายหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น