วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP5-Book2-1

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5 เล่ม 2-1 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับจำนวนที่มีหลายหลัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น