วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book4-7

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 4-7 การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (หารมีเศษ)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น