วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book4-5

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 4-5 การหารที่ตัวตั้งเป็นพหุคูณของร้อยไม่เกินห้าหลัก และตัวหารเป็นพหุคูณของสิบและร้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น