วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book4-4

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 4-4 การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักที่เป็นพหุคูณของสิบ และตัวหารเป็นพหุคูณของสิบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น