วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ThinkMathP4-Book4-3

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4 เล่ม 4-3 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก (ผลหารลงตัว)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น